Nabízíme


Čištění a revize kouřových spalinových cest


  • Čištění komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv dle ČSN 734201:2010
  • Provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a vystavení revizní zprávy v souladu s požární ochranou č.133/1985 Sb. včetně nového prováděcího předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest

Kominické práce